Corsica

Početna » Corsica

Svojstva

  • Konstrukcija izrađena od ekstrudiranog aluminija
  • Flyer-ovi držači
  • Kvadratna traka
  • Kaseta koja štiti tkaninu od vremenskih uvjeta
  • Kvadratni goli olakšava instalaciju
  • Jednostavno rukovanje uz potpunu automatizaciju
  • Aluminijske završne kape
  • Mogućnost korištenja LED osvjetljenja na donjoj pokrovnoj ploči omogućuje upotrebu tende i po noći